Čo je internet?

Pripojenie k internetu

Čo je to internet?

Internet je celosvetová sieť vzájomne prepojených počítačov. Keď sa pripojíte k internetu, získate prístup do siete World Wide Web, čo je niečo ako knižnica plná stránok s informáciami.


Ako sa pripojiť k internetu? Akú rolu zohráva poskytovateľ internetových služieb?

Skôr ako začnete preskúmavať zákutia internetu, budete si musieť zriadiť program u poskytovateľa internetových služieb. Poskytovateľ internetových služieb (alebo ISP) je spoločnosť, ktorá sprostredkováva prístup k internetu a iným webovým službám. Poskytovatelia internetových služieb ponúkajú rôzne možnosti pripojenia, napríklad vytáčané, káblové, Wi-Fi alebo pripojenie pomocou optických vlákien. Rôzne typy pripojenia k internetu sa vyznačujú rôznou rýchlosťou.


Čo je to adresa URL, adresa IP a systém DNS? A prečo sú dôležité?

Adresa URL je webová adresa, ktorú zadáte do prehliadača, aby ste mohli prejsť na webové stránky. Každé webové stránky majú svoju adresu URL. Zadaním adresy URL www.google.com napríklad prejdete na webové stránky Google.

Každá adresa URL má tiež adresu IP. Adresa IP je rad čísiel, podľa ktorého váš počítač pozná, kde nájde požadované informácie. Adresa IP pripomína telefónne číslo (avšak skutočne dlhé a zložité). Keďže boli adresy IP tak zložité a ťažko zapamätateľné, vznikli adresy URL. Keď chcete prejsť na webové stránky Google, namiesto zadávania adresy IP (45.732.34.353) tak stačí zadať adresu URL www.google.com.

Keďže internet obsahuje veľké množstvo webových stránok a adries IP, váš prehliadač automaticky nepozná, kde presne sa nachádzajú. Jednotlivé položky vždy musí vyhľadať. A na to používa DNS (systém doménových názvov).

DNS je v podstate akýsi telefónny zoznam internetu. Namiesto prevodu mena Jozef Marek na telefónne číslo prevedie systém DNS adresu URL www.google.com na adresu IP a notebook zobrazí stránky, ktoré hľadáte.
 http://ecopressmagazines.sk